Table 1

Characteristics of the study sample.

D n (%)aH n (%)bD + H n (%)cTotal n (%)dP-value
Sex0.005
 Male48 (49.0)45 (37.8)32 (27.4)125 (37.4)
 Female50 (51.0)74 (62.2)85 (72.6)209 (62.6)
Educational status0.002
 Illiterate14 (14.3)10 (8.4)27 (23.1)28 (23.9)
 <12 years' schooling45 (45.9)56 (47.1)62 (53.0)163 (48.8)
 ≥12 years' schooling39 (39.8)53 (44.5)28 (23.9)120 (35.9)
Employment0.001
 Employed53 (54.1)49 (41.2)25 (21.4)127 (38.0)
 Unemployed45 (45.9)70 (58.8)92 (78.6)207 (62.0)
Body mass index (BMI kg/m2])0.102
 <2511 (11.2)12 (10.1)9 (7.7)32 (9.6)
 25–3042 (42.9)34 (28.6)35 (29.9)111 (33.2)
 >3045 (45.9)73 (61.3)73 (62.4)191 (57.2)
Social gatherings0.001
 >once weekly68 (69.4)105 (88.2)102 (87.2)274 (82.0)
 <once weekly30 (30.6)14 (11.8)15 (12.8)60 (18.0)
Employment of maids0.005
 Yes76 (77.6)105 (88.2)108 (92.3)289 (86.5)
 No22 (22.4)14 (11.8)9 (7.7)45 (13.5)
Consuming fast food0.449
 >once weekly55 (56.1)64 (53.8)56 (47.9)175 (52.4)
 <once weekly43 (27.0)55 (46.2)61 (52.1)159 (47.6)
  • D = type 2 diabetes. H = hypertension.

  • a n = 98.

  • b n = 119.

  • c n = 117.

  • d n = 334.